Nyutexaminerad

Grattis för utexamineringen!

Som utexaminerad övergår ditt TFiF yngre medlemskap automatiskt till ordinarie medlem med rabatterad medlemsavgift.

 
Tappa inte kontakten med oss ifall du byter bostadsort eller e-postadress efter examen!